pliuralizmas

pliuralizmas
pliuralizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės-funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai politinis procesas grindžiamas valdžios galių fragmentacija, o politiniai sprendimai priimami remiantis laisvos interesų grupių konkurencijos, sąveikos ir derybų principais. Būdingas horizontalus visuomenės interesų atstovavimas ir interesų grupių pasiskirstymas. Pliuralistinis valstybės ir interesų grupių sąveikos modelis grindžiamas įsitikinimu, kad valdžios galios politinėje sistemoje turi būti išskaidytos, o asmenys per suderintą grupinę veiklą gali geriausiai atstovauti savo interesams ir perteikti reikalavimus vyriausybei. Klasikinis pliuralistinės sistemos pavyzdys yra JAV, kur visuomenės interesų atstovavimas grindžiamas valdžios galių išskaidymo, federalizmo, laisvos interesų grupių konkurencijos, teisėto lobizmo ir panašiais principais bei taisyklėmis. 20 a. pab. kai kurios pliuralistinės sistemos evoliucionavo, įgavo naujų kokybinių bruožų, apibūdinamų hiperpliuralizmo (angl. hiperpluralism) sąvoka. Hiperpliuralizmui būdinga ypač daug veikiančių interesų grupių, iš jų išsiskiria kurios nors vienos problemos (angl. single-issue) interesų grupės. Jų veikla paprastai nukreipta ne į socialines ekonomines problemas ir grindžiama tam tikromis, neretai perdėm ideologizuotomis, vertybėmis. Dėl to sunku derinti skirtingus visuomenės interesus ir atstovauti politikoje. Kai kurios demokratiją kuriančios ir įtvirtinančios sistemos susiduria su oligopolinio pliuralizmo problemomis, kai dėl tam tikrų politinės sistemos institucinės sandaros ypatumų bei visuomenės interesų atstovavimo chaotiškumo lygiavertės interesų grupių veiklos sąlygos užtikrinamos tik visuomeniniame lygmenyje, o instituciniame, t. y. viešųjų sprendimų priėmimo, lygmenyje vyrauja išskirtinio statuso ir galimybių interesų grupės. atitikmenys: angl. pluralism ryšiai: susijęs terminasinteresų grupė susijęs terminaskorporatyvizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pliuralizmas — pliurali̇̀zmas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pluralism — pliuralizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai politinis procesas grindžiamas valdžios galių… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • post-totalitarianism — posttotalitarizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Nedemokratinis politinis režimas, kuris formuojasi laisvėjant totalitariniam režimui; būdingas ribotas institucinis pliuralizmas, pasireiškiantis antrosios ekonomikos ir paralelinės… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • posttotalitarizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Nedemokratinis politinis režimas, kuris formuojasi laisvėjant totalitariniam režimui; būdingas ribotas institucinis pliuralizmas, pasireiškiantis antrosios ekonomikos ir paralelinės kultūros kūrimu. Kaip… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • authoritarianism — autoritarizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Vieno asmens arba nedidelės elito grupės valdymas be atsakomybės gyventojams ir jų sutikimo. Autoritarinis režimas remiasi paklusimo įsakymui idėja ir atmeta opozicijos galimybę – riboja… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • autoritarizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Vieno asmens arba nedidelės elito grupės valdymas be atsakomybės gyventojams ir jų sutikimo. Autoritarinis režimas remiasi paklusimo įsakymui idėja ir atmeta opozicijos galimybę – riboja spaudos ir žodžio… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • clientelism — klientelizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, grindžiama asimetrinio valdžios galių paskirstymo ir… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • klientelizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, grindžiama asimetrinio valdžios galių paskirstymo ir asmeninio pavaldumo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • corporatism — korporatyvizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai kurioms nors interesų grupėms suteikiamas… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • korporatyvizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai kurioms nors interesų grupėms suteikiamas privilegijuotas statusas ir …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”